Öne Çıkanlar yalova galatasaray Terör örgütü Fon piyasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

“E-Fatura’da Yeni Arayışlar” paneli düzenlendi 

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Kenan Yavuz’un açılış konuşmasını yaparken, panelin moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak üstlendi. Panelin konuşmacıları, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Doğan Ufuk Güneş, Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder ve İstanbul Meslekte Birlik Mali Müşavirler Derneği Başkanı Ethem Yüksel Kahveci oldu. 

Gençlerin önünü açıyor, düşünen, proje geliştiren, üreten gençler hedefliyor 

Panelin açılış konuşmasını yapan Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Kenan Yavuz, şunları belirtti:  

“Üniversitemizin yarattığı kaynakları; eğitimde, araştırmalarda ve teknoloji merkezimizde değerlendiriyoruz. Gençlerin önünü açarak, düşünen, proje geliştiren ve üreten gençleri hedefliyoruz ve üniversite olarak ev sahipliği yapıyoruz. 35 yılı aşkın sanayideki deneyimimi, eğitim sektörüne aktarırken, üniversite-sanayi işbirliğine yeni bir boyut kazandırarak, başarılı çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz. Teknoloji çağındayız. Teknolojiyi üretenlerin efendi, teknolojiyi tüketenlerin köle olacağı bir çağa doğru hızla ilerliyoruz. Ülke olarak daha çok teknoloji üretmeliyiz ve bu noktada hepimiz daha çok çalışacağız” dedi. 

Bilişim sektöründe, her yıl 10 bin yeni yazılım mühendisine ihtiyaç var 

Türkiye’nin, bilgi ve üretim teknolojilerinde bölgesel bir merkez olması gerektiğini anlatan Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Doğan Ufuk Güneş, şunları kaydetti: 
“Ülke olarak nitelikli genç nüfusumuz ile yazılım trenine muhakkak binmeliyiz. Yazılım trenine bindik, bindik. Eğer binemezsek, teknolojiyi tüketenler konumuna düşerek, köle olacağımız bir çağa doğru ilerliyor oluruz. Zira yazılımda, nitelikli insan kaynağının olması başarıya ulaşmak için yeterlidir. Genç bir nüfusumuz var ve daha çok nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çalışmalara devam etmeliyiz. Bilişim sektöründe, her yıl 10 bin yeni yazılım mühendisine ihtiyaç bulunuyor. Özetle, yerli yazılım firmalarının önü açılırsa, hem bulunduğumuz coğrafyada bilgi ve üretim teknolojilerinde bölgesel bir merkez olabiliriz, hem gençlerimize istihdam sağlayabiliriz” diye konuştu. 

Uyumsoft, özel entegratörler arasında lider konumdadır  

e-Fatura süreçlerinin 2015 yılından itibaren işletmelerin gündeminde olduğunu ifade eden Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi: 
“Uyumsoft olarak, %100 yerli sermaye ile yola çıkan, 23 yıldır ERP ve e-Belge uygulamalarında ürünler ve hizmetler sunan yerli bir yazılım şirketiyiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat ve Bakü’deki 6 ofisimizde 200’ün üzerindeki çalışanımız ve ekosistemimizdeki bini geçen iş - çözüm ortağımız ile on binlerce müşterimize hizmet veriyoruz. Ürün ailemizde, ERP (cloud, bulut, mobil), e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye vb) uygulamaları, ekoTicari, ekoHR, ekoSMMM, ekoCARİ, Banka Bakiyem gibi ürünler bulunuyor. Bilindiği gibi, e-Fatura süreçleri 2015 yılından itibaren Türk işletmelerinin gündemine girmişti. e-Fatura’nın ardında, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye gibi 40’a yakın e-Belge uygulamaları iş dünyasının gündemine gelmeye devam edecektir. Uyumsoft olarak, e-Fatura pazarında özel entegratörler arasında lider konumdayız” dedi. 

2020’de, e-Fatura’da yeni bir dönem başlıyor, binlerce yeni mükellef geçiş yapacak 

2020 yılı itibariyle binlerce yeni mükellefin e-Fatura sürecine geçiş yapacağını anlatan İstanbul Meslekte Birlik Mali Müşavirler Derneği Başkanı Ethem Yüksel Kahveci, şunları kaydetti: 
“Bilindiği üzere, 19 Ekim 2019 tarihinde 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği ve Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği ile, çok kapsamlı bir elektronik belge düzenlenmesi gerçekleşti. 2020 tarihi itibariyle yeni bir dönem başlıyor ve binlerce yeni mükellef, Elektronik Belge (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye vb) uygulamalarına geçiyor olacaktır. 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle sürece girecek olan yeni mükellefler için sayılı günler kalmıştır. Nitekim, teknolojideki gelişmeyle birlikte, işletmelerde dijital dönüşüm yaşamaya başladı. Dijitalleşmenin süreçlerinden birisi, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter gibi süreçleri kapsayan elektronik belge uygulamaları olmaktadır” şeklinde konuştu. 

Yeni “Vergi Usul Kanunu” tebliği neler getiriyor? 

Yeni Tebliğ kapsamında e-Belge sürecine dâhil olan mükellef grupları, geçiş şartları ve tarihlere aşağıda yer alan tabloda yer verilmiştir.

UYGULAMA

------------------------

KAPSAMA GİREN MÜKELLEF GRUPLARI

--------------------------------------------------------------------

E-FATURA

ZORUNLULUK TARİHİ

----------------------------

e-Fatura

2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı, 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

01.07.2020

e-Fatura

EPDK Lisanslı Şirketler(Bayiler Dâhil) – ÖTV I

01.07.2020

e-Fatura

Motorlu Taşıtlar (İmal, İthal, Bayiler) – ÖTV III

01.07.2020

e-Fatura

İnternet Aracılığı İle satış kiralama işlerine internet siteleri yoluyla aracılık edenler

01.01.2020

e-Fatura

İnternet reklamları yayınlayan İnternet reklam hizmet aracıları

01.01.2020

e-Fatura

Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze - Meyve Ticareti Yapanlar

01.01.2020

e-Fatura

Bavul Ticareti Yapan Firmalar

01.07.2020

e-Fatura

Kamu Kurum ve Kuruluşları (Özel Grup)

Bilinmiyor

e-Fatura

GİB’in Belirleyeceği Özel Gruplar

Bilinmiyor

E-ARŞİV FATURA

e-Arşiv Fatura

e-Fatura Uygulamasına Dahil Olanlar

01.01.2020

e-Arşiv Fatura

İnternet Aracılığı İle satış kiralama işlerine internet siteleri yoluyla aracılık edenler

01.01.2020

e-Arşiv Fatura

İnternet reklamları yayınlayan, internet reklam hizmet aracıları

01.01.2020

“Özel Uygulama : e-Arşiv uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin, düzenleyecekleri faturaların, vergiler dahil toplam 30.000 tl aşaması durumunda ( vergi mükelleflerine düzenlenenlerde vergiler dahil 5.000 tl ) e-Arşiv fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.”

E-DEFTER

e-Defter

e-Fatura Uygulamasına Dahil Olanlar

Yılbaşında Geçenler 01.01.2020

 Yıl içinde Geçenler 01.01.2021

e-Defter

Bağımsız Denetime Tabi olan Şirketler

01.01.2020

e-Defter

Kamu Kurum ve Kuruluşları

İsteğe Bağlı

E-İRSALİYE

e-İrsaliye

Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK Lisanslı Şirketler (bayiler dahil) - ÖTV I

01.07.2020

e-İrsaliye

Motorlu Taşıtlar (imal, ithal, bayiler) - ÖTV III

01.07.2020

e-İrsaliye

Maden işletme ruhsat sahipleri ve bu kişilerle yaptığı sözleşme ile maden üretenler

01.07.2020

e-İrsaliye

Şeker İmalatçıları

01.07.2020

e-İrsaliye

Demir ve Çelik Üreticileri / GTİP72 / GTİP73

01.07.2020

e-İrsaliye

Gübre Takip Sistemine Kayıtlı Kullanıcılar

01.07.2020

e-İrsaliye

25 Milyon TL ve Üzeri kazanç elde eden e-Fatura mükellefleri

01.07.2020

e-İrsaliye

Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze - Meyve Ticareti Yapanlar

01.01.2020

e-İrsaliye

GİB'in belirleyeceği Özel Gruplar

Bilinmiyor

“Özel Uygulama : 01.01.2020 sonrası yukarıda belirtilen gruplara e-İrsaliye açısından tabi olacaklar, 4 ay sonra geçiş yapar.

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU

e-Serbest Meslek Makbuzu

01.02.2020 itibariyle faaliyetine devam edenler

01.06.2020

e-Serbest Meslek Makbuzu

01.02.2020’den sonra faaliyetine başlayacak olanlar

Faaliyete başladıkları ayı izleyen 3. ay sonu

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU

e-Müstahsil Makbuzu

e-Fatura Uygulamasına Dahil Olup müstahsil makbuzu düzenleyenler

01.07.2020

e-Müstahsil Makbuzu

Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze - Meyve Ticareti Yapanlar

01.01.2020

E-GİDER PUSULASI

e-Gider Pusulası

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar,

isteğe bağlı

e-Gider Pusulası

Kazancı basit usulde tespit edilenler

isteğe bağlı

e-Gider Pusulası

Defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı

isteğe bağlı

e-Gider Pusulası

Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler

isteğe bağlı

E-BİLET

e-Bilet

Kara-Deniz taşımacılığında D1 Yetki Belgesi Olanlar

01.01.2021

e-Bilet

Yerli ve Yabancı Film Gösteriminde Bulunanlar

01.07.2020

Özel Uygulama: Ayrıca Yerli ve Yabancı Film gösteriminde bulunanların, düzenledikleri e-bilet, e-bilet raporu, e-bilet rapor özetlerini saklamaları zorunludur.

E-SİGORTA KOMİSYON GİDER BELGESİ

e-Sigorta Komisyon Belgesi

Tüm Sigorta Şirketleri

İsteğe Bağlı

E-SİGORTA POLİÇESİ

e-Sigorta Poliçesi

Tüm Sigorta Şirketleri

İsteğe Bağlı

E-DÖVİZ ALIM SATIM BELGESİ

e-Döviz Alım Satım Belgesi

Döviz Alım Satım Faaliyetine Yetkili Müesseseler

İsteğe Bağlı

e-DEKONT

e-Dekont

Bankalar

İsteğe Bağlı

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.