2020 yılına kadar küresel seviyeye varabilecek büyük bir ekonomik krizin alarm uyarısı hissedilmeye başlamıştır. Bazı uzman analizlerinin tam aksine, yeni krizin 

2008'den daha ağır olacağına inanmak için iyi nedenlerimiz bulunmaktadır.  ABD Federal Rezerv Bankası Başkanı Ben Bernanke tarafından "küresel düzeyde en kötü mali kriz" olarak tanımlandı. Büyük olasılıkla, geçmişte olduğu gibi, bu kriz ABD'de başlayacaktır.

Yeni ekonomik krizin yıllarca sürmesi bekleniyor ve Batı üzerinde önemli bir etkisi olacaktır. Bu da büyük bir durgunluğa yol açarak ve yaklaşık beş Avrupa ülkesinin iflasına yol açacaktır. Ancak Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin büyümesi ve gelişmesi bekleniyor. 2008 yılında dünyayı sarsan mali kriz çabuk atlatıldı ve derin kalıcı zararlar çok vermedi. Ancak 2020 ekonomik krizi çok daha ciddi ve büyük olacak.

Amerika Birleşik Devletleri yüzde 2,5'lik bir büyüme yaşadı, bu nedenle kriz ihtimalinin saçma olduğu ve Amerika'nın büyümeyi yeniden kurduğunu düşünmek mümkündür. Ancak bu büyümenin sebebinin ABD hükümetinin finansal piyasalara nakit para vermesi ve bunun bir iyileşme göstergesi olarak kabul edilmesi nedeniyle tüketici talebindeki artış olduğunu düşünüyorum. Amerika, gelişmiş dünyanın geri kalanıyla birlikte yapısal bir krize doğru gidiyor. Çünkü gelişmiş ülkelerin finansal yapısı zaten yanlıştır. Merkezi hükümetlere özel borç transferleri krizi ile giderek daha da artmakta, eğitim, sağlık, emekli maaşları gibi  istihdam konularında hizmet sağlama kapasitelerini zayıflatmaktadır. Bu da  İşsizliğin artmasına yol açmaktadır.  Bu bağlamda durumumuzu gözden geçirmeliyiz ve yenilenmesi olmayan uçucu bir model izlediğimizi anlamalıyız.

Bunun yanı sıra  ABD'de enflasyonun artmaya devam etmesi bekleniyor. Durgunluk ve işsizlik oranlarının çıkmasından dolayı, ABD Merkezindeki faiz oranlarını yükseltmek için Federal Rezervi zorlayabilir. Bu tür önlemler, durumu daha da kötüleştirebilir.

Mali stoklar bu yıl % 1,5 oranında düşerken, Ekim ayı başındaki çarpıcı artışların ardından, rezerv fonları 2008 krizinden bu yana en kötü yılını görmüş oldu. Borç son zamanlarda 13.5 trilyon rekoruna yükseldi.  "Büyük Buhran"a mukayese edecek olursak, 837 milyar artış vardır.  Büyük olasılıkla "küresel borç balonunda"yız. Finans yönetimi ve yorumcusu uzmanı olan Jim Rogers, "hayatımın en büyük çöküşü" olarak nitelendirdiği gelecek kriz için bizi uyardı.  Kamu borcuna özel sektör borcu  6,2 trilyon dolar da  eklerseniz, ABD’nin toplam "ulusal borcu" 21,6 trilyon dolar’ olur. 

Federal Reserv Konseyi, bizi son mali krizden uzak tutmak için "niceliksel rahatlama" para basmaya başladığından beri, paranın değeri azalmaya başladı.  

Herhangi bir Amerika vatandaşını lüksle zenginleştirmeye konusunda nakit ve cari hesabı olduğu görülüyor. Ancak şimdi tüm durum tam tersi yönde ilerliyor. 

Bugün Federianlar,  potansiyel israf  akımını  engellemek için piyasaları uyararak ve hasar değerini şişirerek  bu akımı durdurmaya çalışıyor.

Dünya ekonomilerinin % 25'ini oluşturan ABD ekonomisinin büyüklüğü şu anda 20 trilyon Amerikan doları seviyesindedir. Ancak göstermiş olduğumuz gibi, ABD “ulusal borcu” (21.6 trilyon) aslında Amerikan Ulusal Borcu’nun  % 107'sine denk geliyor. Buna karşılık, Çin ekonomisi ABD ekonomisinin yarısı kadardır. 

Fakat eğer Çin'in alım gücü paritesi (Public Private Partnership) karşılanırsa, dünyanın en büyük ekonomisi olacak. Küresel olarak, Küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSMH) yaklaşık 80 trilyon ABD dolarıdır ve toplam dünya borcu miktarı yaklaşık 300 trilyondur. Bu hiç sağlıklı bir durum değildir.  

Bu yüzden önümüzdeki beş Avrupa ülkesinin iflas etmesini bekliyorum. Bu “dükkanlarını kapatma” anlamına gelmiyor, ancak vatandaşlara hizmet sağlama hizmetlerinde bir düşüş olacak. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Kore gibi gelişmekte olan ülkeler önümüzdeki 10 yıl boyunca  büyümeye devam edecek. 

Afrika'nın, aynı dönemde, Avrupa'nın 50 yıl önce olduğu gibi ekonomik büyüme açısından gelişmiş ülkelerle aynı seviyede olacağına inanıyorum. Körfez bölgesi ekonomileri, petrol gelirleri sayesinde şu anda büyümeye devam edecek. 

Ancak bugün tüm petrolü satmak Avrupadaki benzerlerine paralel olarak körfezdeki altyapının lehine olmayacaktır. Bunu yapabilmeleri için mevcut  kaynakları yatırım olarak yapılmalı. Mutlak suretiyle tüm arap dünyasının Körfez bölgesinin refahından faydalanmalı ve gördüğümüz gibi, Arap dünyasına yapılacak yatırımlar en güvenli yatırımlar olacaktır. Bununla ilgili örnekler çoktur:  2014 yılında, Gayri Safi Yurtiçi Hasılatı miktarı Suudi Arabistan’da 750 milyar, Birleşik Arap Emirleri’nde  400 milyar, toplam  yerel olarak üretilen  Birleşmiş Gayrı Safi Yurtiçi Hasılatı  1.150 milyardır.  Dünya toplamının yüzde 2’sinden azdır.

Bir sonraki mali kriz uzun yıllar boyunca yavaş, ama yılmadan tepkileşme vermektedir. Ünlü Yatırım Bankası JPMorgan’ın tahminleri 2020 ve Amerika seçimlere göre planlanmıştır. Bu yaklaşmakta olan krizin kilit nedeni olarak uzmanlar ve stratejistler tarafından paylaşılan birçok göstergeler var. 

New York Üniversitesi’ndeki Stern İşletme Fakültesi’nde ekonomi profesörü Noril Roubini, ekonomi ve finans alanındaki en belirgin seslerden birine göre, Bu krizin birinci sebebi, 2020 yılında ABD Mali teşvikinin  kaldırılması ve büyümenin % 2’nin altın düşmesi yanlış zamanlama olacaktır.  Financial Times için yazdığı bir makalede, “ABD’nin mali teşviğinin uygunsuz olduğu göz önüne alındığında, Federal Rezerv’in 2020’nin başlarında faiz oranlarının% 3,5’e yükselmesi gerektiğine değindi. FED’e ek olarak, şüphesiz diğer merkez bankalarının usule ilişkin sistemlerinin normalleşmesine başlayacağı veya devam edeceği ” belirtti. 

Roubini'nin bahsettiği ikinci sebep, Kuzey Amerika ülkeleri  (Nafta) arasında , Çin ve Avrupa ülkeleri  "ticari sürtüşme" olarak adlandırdığı ve neredeyse yakında geniş çaplı bir ticari savaşına  dönüşecektir. Bu ihtilafların rekabet göstergeleri bundan daha çok derindir: Gelecekteki küresel teknoloji liderliğini kazanmak içindir.  Bunun etkileri yavaş büyüme ve artan enflasyona sebebiyet verecektir. 

Noriel’e göre üçüncü sebep, Çin yavaşlayan büyümeye ayak uyduramayacak, Çünkü bu yıllarca süren ekonomik ve teknolojik büyümenin ardından bu yavaşlama sistemini şok edecektir. Avrupa ticaretinde gerilimler oluşacak ve politik istikrarsızlar yaklaşmakta olan krizin çözümlenmesi için mecburiyet getirecektir. 

Dördüncü olarak, Noriel ekliyor, "varlık fiyatı oynaklığı" geliyor. O, "2020 yılında yatırımcıların bu fiyatlarda bir düşüş beklediklerini, 2019 ortasından önce bile şişmiş varlıkların çoğunun yeniden değerlenmesini gerektireceğine" inanıyor.
Öte yandan, Google, Amazon ve eBay gibi büyük ABD dijital şirketleri uluslararası varlıklarını (ürünler, hizmetler ve platformlar) başarıyla genişletmiş olsalar da, dünyanın en büyük dijitalite pazarı olan Çin'de başarısız oldular.

Aşağıdaki nedenler bu başarısızlığa katkıda bulunmuş olabilir:

- Çin hükümetinin denetimi
- Çin ile Batı arasındaki kültürel eşitsizlik
- Çok fazla sayıda yerel rekabet  InsideView Business Review, diğer yedi faktörü belirtir:
- Çin pazarını derinlemesine yeterli anlamama 
- Amerika’nın  büyük şirketleri temsilcilerinin  Çin hükümeti ile kötü ilişki yönetimi 
- Çin pazarına uygun olmayan global iş modelleri uygulama girişimleri başarısız oldu
- Çin’in güçlü  rekabetine karşı yüzleşmede başarısız oldular.  
- Yerel iş ortaklarıyla etkili ilişkiler kurmada başarısız oldular. 
- Çin’de ABD pazarı için tasarlanmış ileri teknoloji platformlarının uygulanması
- Yavaş karar vermeye yol açan aşırı merkezi örgütsel yapı 

Ancak Batılı şirketler Çin'le olan iş ilişkilerden vazgeçmediler... (Napolyon Bonapart’n söylediğine göre: "Çin öne çıkmaya başarırsa dünyayı titretecektir’’.

Bunu da söylememe izin verin . Bazı zorluklar, daha fazla rahatsızlığa neden olabilir ve feci davranışlara yol açabilir. 

1.Yönlü program ve Çin kemeri
2. Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları
3. Teknoloji liderliği için rekabet. (Hawaii-Meng Finans Müdürü gözaltı)
4. İşleme yönetimlerinde düzensizlik
5. İnsanlar buna ‘yaratıcı kaos politikaları’ diyor. (Dünya çapında)
6. Rusya / Ukrayna / Avrupa / ABD'nin anlaşmazlıkları.
7. Dolar için alternatif döviz girişimleri.
8. Rusya'dan Avrupa'ya Ukrayna'dan gaz geçişi.
9. Küresel işsizlik (şu anda 2 milyar kişi)
10. Çin, ABD'ye yapay zeka ve büyük veri sağlamaktadır.
11. Çin’in yeteneğine Amerikan bağlılığı
12 - Boeing ve Apple Çin'de Üretiyor!

Son olarak Noriel, Donald Trump'ın önümüzdeki krizde önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekiyor. Büyümeyi % 1'in altına düşürme ve seçim yılı boyunca işsizliği artırma konusundaki tepkisi, endişeleri, sorunu çözmek yerine dış politik bir krize kaydırdığı düşünülüyor. 

Bununla birlikte Noriel, ABD'nin aslında Çin'le olan bir ticaret savaşında olduğu ve Kuzey Kore'ye nükleeri olduğu için asla saldıramayacak,  kalan tek seçeneği ise İran ile askeri çatışmayı yaratmaktır. . İranla yapılacak bir savaş,  büyük enflasyonist etkilerle jeopolitik bir şok yaratacak ve  petrol fiyatlarında 1973, 1979 ve 1990' da olduğu gibi keskin artış olacaktır. 

10 yıl önce, Amerika Birleşik Devletleri sallanma ya da kırılma işlemini kullandı.  (Normal bir kuyuya yüksek basınçlı sıvı enjekte ederek yerden yağ ve gaz elde etmek için) Ancak bu işlem 2017’den itibaren pratik olmadığı nedeniyle  durduruldu. bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri sıradan petrol ithalatçısı oldu.

Bu ekonomik ateş, 2020 yılının başlarında beklenen ABD petrol kıtlığı ile birlikte, petrol fiyatlarını, benzeri görülmemiş seviyelere itecektir. Varil başına 150 dolara çıkaracaktır. Bu da dünya ekonomileri için enflasyon yansıması olacaktır. Öyleyse tarih bizi 1973 petrol şokuna geri döndürecek. Dünya krizin etkileriyle yüzleşmeye hazır mı? Bu potansiyel olayın travmasını hafifletmek için çözümlerimiz var mı?

Benim endişem ülkemiz Ürdün'de bu krizi karşılamaya hazır mı? Şimdi yeterince zamanımız var, neden bu durumu değerlendirmek ve kırılgan ekonomimiz için koruyucu tedbirler almak veya en azından bu krizin travmasını atltmak için yumuşatıcı sebepler yaratmalıyız. Dr. Jawad Anani: "Talal Abu-Ghazaleh bizim gözlerimizi açtı. Ben onunla aynı fikirdeyim.  Bir sonraki Arap zirvesinde sadece bölgesel düzeyde değil, her yerde birleşik bir Arap pozisyonuna ihtiyacımız var."

Eğer bu kasvetli beklentiler doğruysa, Ürdün olumsuz etkilenecektir. özellikle bu olumsuz süreç 2020 yılına kadar devam ederse,  Ekonomimizi böyle bir ihtimalin olumsuz etkilerine karşı desteklemek için şimdi çalışmaya başlamalıyız.

Olumlu ve iyi organize edilmiş bir hamle için tüm kamu ve özel sivil kuruluşlarda ve onlarla birlikte tüm vatandaşlarda vizyon, cesaret ve aktif topluluk katılımına ihtiyacımız var.

Bunu tüm gücümle yapıyorum ve sayın Hükümetimize bu uyarıyı tüm dikkatini vermeye ve vaktimizden önce tüm ciddiyetle planlamaya davet ediyorum.

Not: Savaş zamanlarında kazananlar ve kaybedenler olduğunu hatırlamalıyız. Harekete geçmeye ve doğru seçenekleri seçmeye karar verirsek kazananlar olabiliriz.
 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.