banner25
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu
Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Merkez Müdürü Hıdıroğlu Şirketler Grubu YK Üyesi
Yazarın Makaleleri
Dijital Teknolojilerin Çevreye Etkileri
Dijital teknolojilerin çevre üzerinde de olumsuz etkileri olabilir. Literatürde dijital araçların kullanımından elde edilen verilerin çevre üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu savunan birçok araştırma bulunmaktadır. Veri merkezlerinin...
Gözler Akademiden Çıkan Yenilikçi Girişimlerde
Ar-Ge faaliyetlerini etkin biçimde sürdürebilecek nitelikli insan kaynağının başında akademisyenler yani bilim insanları gelmektedir. Akademisyenlerin üzerinde çalıştıkları finansal kısıtların ortadan kaldırılması ile potansiyel faydanın...
FinTech Girişimleri 2021 Trendleri
2020 yılında hepinizin bildiği gibi salgın ve beraberinde getirdiği ekonomik sorunlar finans endüstrisi üzerinde güçlü bir etkiye sahipti. Öyle ki bu etki sonucunda 2021 yılında hala öngörülemeyen ve ekonomileri ciddi biçimde sarsan sıralı...
İşletmelerde İletişim ve Etik İlkelere Uygunluk
İşletmeler, rakiplerine karşı rekabet avantajı kazanmak için sürekli olarak uygun katma değerli ve rekabetçi iş stratejileri geliştirmek durumundadır. Aynı zamanda bu işletmeler belirledikleri rekabetçi stratejileri verimli bir şekilde uygulamak...
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda İşletme Stratejileri
Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini belirlerken sağlık, istihdam, ekonomi, toplumsal eşitlik ve çevresel sorunlar gibi ele alınabilecek ne kadar sosyal sorun varsa hepsini dikkate almaya çalışmıştır. Günümüzde artık...
Kadın Girişimciliğinde Neredeyiz?
2019 verilerine göre, sadece Amerika'da kadınların sahip olduğu yaklaşık 9 milyon kişiye istihdam sağlayan 12 milyona yakın girişim bulunmaktadır ve bu girişimler 2020 yılında ise yaklaşık 1,7 milyar dolara yakın kar payı dağıtmışlardır....
Yöneticilerin Bulut Bilişim Teknolojilerine Geçişte Güvenlik Endişesi
2020 yılından önce, bulut bilişim teknolojilerine geçişte işletmelerin çoğu isteksiz davranmaktaydı.  Dolayısıyla bulut bilişim teknolojilerinin şirket içi faaliyetlere adaptasyonu oldukça yavaş ilerlemekteydi. O zamanlar bir bakıma...
Salgın Döneminde İşletmelerde İletişim ve Liderlik Becerilerinin Önemi
Dünya genelinde uluslararası ölçekte ticari faaliyetlerini sürdüren çok uluslu şirketler salgınla beraber iş yapış şekillerini, iletişim biçimlerini ve liderlik anlayışlarını değiştirmiştir. İşletmelerin faaliyetlerini nerede nasıl...
Yeşil ekonomi neden çok önemli
Günümüzde pek çok ülke tarafından yeşil ekonomi için yeşil hedeflere ulaşmak oldukça maliyetli kabul edildiğinden; yeşil ekonomik düzeni kurmak birçokları tarafından oldukça imkansız görünmektedir. Hem enerji verimliliğini sağlamak...

banner5

banner1