banner25

KÜLTÜR SANAT CAFE BIR ARADA

Dansın sadece bedensel bir aktivite değil aynı zamanda bir kültür olduğuna ve topluma değer katacağına inanan WOKSHOP TANGO CAFÉ benzer alanda faaliyette bulunan meknlara örnek olacak şekilde 1 sene boyunca bu yolda “CI TANGO TALKS “ İSİMLİ TANGO KÜLTÜRÜ SÖYLEŞİLERİ CANLI YAYINLARA ev sahipliği yaptı . Tarafların hiç bir surette birbirinden ticari bir çıkar beklentisi olmadan gönülden ve dostane yapılan bu çalışmalardaki gerek topluma gerek başta sanat olmak üzere ,dans camiamızın kültürüne ve dostluklara kattığı değer için WORKSHOP TANGO CAFÉ ye ve Metin CAN SARIKAYA ya teşekkürlerimle .H.Çiğdem YORGANCIOĞLU

TANGO TERAPİ PLATFORMU İLK DEV TANGO ETKINLIĞINI ICC İSTANBUL KONGRE MERKEZI’NDE GERÇEKLEŞTİRDİ

Gerek oyunculuk gerekse yönetmenlik anlamında Yeşilçam’dan akademi dünyasına, TRT sanatçılarından eski ve yeni nesil tango üstadlarına, Arjantin tango dans hakemlerinden, antrenörlerine, ilk uluslararası Arjantin tango festival organizatorlerinden milli sporculara, mankenlerden, koreograflardan piyano keman, gitar icracı ve sanatçılarına, Tango DJ’lerinden tangonun Türkiye’deki eski tüfeklerine, sahne ve soprano ses sanatçılarından uluslarası tenor, opera sanatçılarına, Dünya gezginlerinden tango kıyafeti kreasyonları yaratıcılarına, tango resim çalışmaları yapan ressamlardan tango dansı konulu edebi eserler, kitaplar üretmiş sanatçılara, üniversitelerde bölüm başkanlarından üst düzey yöneticilik yapan kanaat önderlerine kadar Türkiye Ukrayna, Fransa gibi dünyanın çeşitli renklerınden ve gerek yurtiçi gerekse yurtdışı alanında uluslararası ödüllere layık başarı hikayeleri ile dolu halleriyle kendi özgünlüklerinin enerjisini tango camiasındaki uyumlu ve dostane takım ruhuna yansıtan tango dünyasının katılımcılarıyla, İstanbul’un en büyük etkinlik merkezi ICC İstanbul Kongre Merkezi’nden geçtiğimiz yıl pandeminin ilanından bir kaç gün önce ( 5-8 Mart 2020 ). Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Fuarının Yelpazesinden CIGDEM YORGANCIOGLU TANGO TERAPİ PLATFORMU ve bünyesindeki CI TANGO TALKS esti geçti 4 gün boyunca. “mutlu,dinamik, zinde ve sağlıklı bir yaşam yolunda tango dansı hepımız için” diyerek. Sağlıklı yaşam ve beslenme fuarı kapsamında “sıhhat ve zindellik için tango dedi TTP. TTP “Tango Terapi Platformu” tango etkinlik ve çalıştayları program yürütücüsü, Tango Terapi platform kurucusu, Fuar TTP küratörü: H. Çiğdem Yorgancıoğlu’nun Türkiye’yi tango konulu bir akademik bir sunumla ve şiirle temsil etmesiyle başlayan bir seri tango projesinin yeni bir uzantısıydı platformun kuruluşu. (bkz HABERTURK. https://www.haberturk.com/sanatci-cigdem-yorgancioglu-cin-de-turkiye-yi-temsil-etti- 2273281 ) CI TANGO TALKS ise başta self-talk formatında 2018 yılının Kasım ayında başladı. Yorgancıoğlu’nun Arjantin Tango dans eğitimine başlamasından sadece 1 ay sonra. 2020 yılı itibarıyla Tango dünyasının mensuplarının, (hakem,hoca, antrenör, tanguera/O- milongero/a besteci icracı sanatçı, organizatör, DJ entellektüel /multiidisipliner birikimlerinin ve deneyimlerinin tango camiası ve toplumla buluşmasına ve bu sayede tangoya ve barışçı, gelişen, dönüşen bir topluma değer katmasına aracılık etmeyi gaye edinen, kar amacı gütmeyen TTP nin ( TANGO TERAPI PLATFORMU – (Kurucu :Cigdem Yorgancioglu ). Söyleşi ve performanslara dayalı etkinliklerinin genel başlığı da ‘CI TANGO TALKS’ ismini aldı ve self-talk formatından çıktı.

image.png

TEMEL İLKELER

CI TANGO TALKS’un temel ve başta gelen ilkeleri arasında: Tango ile bağlantılı olan ve TTP kapsamında etkileşimde bulunulan her nevi özel ve tüzel kişiye dair, olumsuz, çatışmacı ve ötekileştirici tavırlardan tamamen uzak tüm amatör ve profesyonel tango camiası paydaşlarına tarafsızlık, şeffaflık, bağımsızlık,ekseninde yapıcı eleştirel düşünce tarzını da devre dışı bırakmadan dostane, nezaketle, içtenlikle yaklaşılması yer almaktadır. TTP Etkinlik, çalıştay söyleşi vb. çalışmaların hiçbirinde teşhis tedavi sağaltım bulunmamaktadır.

Tango ile ilgili yapılacak çalışmaları özendirmek, teşvik etmek, bu doğrultuda DANS KAZANSIN TANGO KAZANSIN, diyen okullar, eğiticiler, organizatörler, sanatçılara kendi PR larını yapabilmelerine alan açabilecek yöntemler ya da kimi zaman ICC FUAR etkinliğinde olduğu gibi kaynak ya da ortam oluşturma anlamında ışık tutmak ,bu doğrultuda TTP tarafından herhangi bir çıkar ve menfaat beklememek. TTP kapsamında yapılan Hiç bir PR çalışması için gerek organizasyonlara kapılarını açanlardan gerekse tango camiası okul hoca organizatör, sanatçılardan maddi bir karşılık kabul etmemek.

Ayrıca kamuya açık video çekimleri ve sosyal medya canlı yayın çekimleri TTP katılımcıları tarafından bizzat yayına katılmaları suretiyle rızası alınmış CI TANGO TALKS yayınlar, afişler hazırlanması sırasında aktarılan bilgiler dışında muhatapların okullarında ya da yayının gerçekleştiği mekanlardaki her nevi olgu olay ve hadiseye dair bilgi güvenliğini korumak ve bu konuda özen yükümlülüğü bilinci içinde olmak sayılabilir. Yayınlar sırasında konuşulan konular Türk tango dünyasında bilgi ve fikir dağarcığı ve dahi fikir kıvılcımları anlamında yeni bir database çıkarılması çalışmasının da öncüsü olabilme potansiyeli taşımaktadır.

CI TANGO TALKS canlı /tekrar yayınlarda temel ilkeler anlamında milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması temelde korunacak surette olmak üzere tango özelinde fikirler ya da tecrübeler aktarılırken, yine Ci tango Talks, yayına katılan herhangi bir tango mensubunun, kendi akreditasyon, tecrübe ve kıdem seviyesinin altındaki diğer okul mensupları, hocalar ya da kurumlar hakkında aleyhte küçük düşürücü yaklaşımda, ifade de bulunmamasını da önemsemekte ve yayına katılanlardan bu özeni yerine getirmelerini beklemektedir.

ÇOK RENKLİLİK ÇOK SESLİLİK

TTP Etkinlik ve CI TANGO TALKS’un genel amacı, Tango camiamızdaki TTP katılımcıları ve TANGO dünyasına uzaktan yakına çeşitli yakınlık mesafelerinde olanları/ ya da tangoya ilgiye duyabilecekleri buluşturmaktır. Bu buluşmada gerek tango gerekse farklı uzmanlık/meslek alanlarındaki kişilerin Tango dans ve kültürüne yeni bakış açıları, farklı yöntem ve tekniklerin de katılmasıyla ya da yeni trendlerin konuşulması, sergilenmesi ve paylaşılması sayesinde tango dünyasına yeni bir değer daha oluşturmak ve bu süreç içindeki etkileşimlerde tango dünyasında projeler üretmek isteyenlerin kimlerle ve hangi bakış açıları ile daha da güçlü işbirliktelikleri yakalayabilecekleri konusunda da ilham vermek TTP nin amaçları arasındadır. Söz konusu etkileşim aynı zamanda bir iletişim olduğundan, dostluk; dayanışmaya dayalı bir iletişim ortamı yaratılmasına yönelik böyle bir anlayışla düzenlenen CI TANGO TALKS programları yapıcı ve dostane ilişkiler kurulması için de zemin hazırlamayı, değerlere dayalı ve farklılıkların hiç birini yok saymayan bir anlayışı da benimsemekte ve hayata geçirmektedir.

GELECEĞİN BİLİMSEL İŞBİRLİĞİNİN TEMELLERINI ATMADA, EĞİTİM VE ARAŞTIRMALARINA YÖN

VERMEYE KATKI SUNMAK

Gelecekte Türk tango tarihinin simalarının günümüzdeki birikimlerini yansıtmak bilimsel araştırmalarda ihtiyaç duyulabilecek olan tarihi belge ve kayıtlar açısından arşiv olma potansiyeli taşıyabilir. Bu anlamda oluşan kayıtlar tango konusunda benzer çalışmalarla birlikte bir araya getirilip veri tabanı oluşturabilmeyi de önemsemektedir. Bu minvalde söyleşi kapsamında erişilmesi mümkün olan önceden yapılan diğer tango camiası sohbetleri içindeki çeşitli çalışmalar, online söyleşi vb. incelenerek tekrarlardan ziyade yeni sorular yeni konular oluşturulması.

Bunun yanısıra konuşulup üzerine düşünülen halli gereken ama çözülmemiş bir meselenin kaldığı yerden canlandırılarak devamına yönelik konuların irdelenmesi ile tekerrürlerden kaçınılarak mezkur mevzunun zamanı ve kaynakları verimli kullanmak suretiyle daha ileri bir noktaya taşınarak olgunlaşmasına imkan vermek de TTP‘nin CI TANGO TALKS’UN ÇALIŞMA metodu olarak önemsenmektedir.

NEDEN CI TANGO TALKS ?

TTP bir seri CI TANGO TALKS ( söyleşileri de ) içine alan TTP etkinlikleri Eylül 2021 itibarı ile yeniden WORKSHOP TANGO CAFE –WTC‘de Workshop Tango Cafe’de canlandı ve hız kesmeden WTC de rutin olarak ya da çeşitli tango okullarında belirli aralıklarla devam etti ve WTC’nin yanısıra çeşitli mekan ve TV programlarında amatör
yayınlarına devam etmekte.

Cigdem Yorgancıoğlu Tango Terapi Platformu Etkinlik, Çalıştay ve CI TANGO TALKS isimli söyleşiler, Dünya gezgini (107 ülke ) Ekonomist, Eğitmen, Sporcu, Sanatçı, Yazar Cigdem Hicran Yorgancıoğlu’nun toplumsal ve evrensel barışın yanısıra toplumda dinamizm, sağlık, yaşam coşkusu eğitim, huzur, refah ve istihdam sağlamaya yönelik sosyal sorumluluk projeleriyle parallel olarak götürdüğü çalışmanın bir devamıdır.

Yorgancıoğlu, tangonun insan sağlığını gerek bedensel gerek zihinsel anlamda zinde tutma ve şifa yöntemi olduğunun farkındalığına ışık tutarken, toplumsal barışa da katkı sunacağına inandığı Tango dans ve Spor kültürünün yurt içinde gelişmesini ve dahi Türkiye’deki Arjantin tangosunun dünya çapında daha da ileri noktalara taşınmasına ve bu konuda bir sürdürülebilirlik yaratılmasına katkı sunma potansiyeli olabilecek iletişim ve etkileşime faydası olması umulan bir kurguda tasarlamaktadır TTP etkinlikleri ve CI TANGO TALKS söyleşilerini…
Bu doğrultuda, tangoyu seven camia mensuplarının, tango emekçilerinin başarılarını artırmak ve sürekli hale getirmek amacıyla projelerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ilham verici sorularla CI TANGO TALKS programını şekillendirmek, önem arz etmektedir.

CI TANGO TALKS sohbetleri esnasında camia mensuplarının gerek kültürel, gerek profesyonel mesleki alt yapı ve yeteneklerinin de ortaya çıkabileceği ve birlikte projeler yapmak isteyenlerin bu konuda esinlenebileceği
ortamların hazırlanmasında diyaloglar anlamında katkı sunmayı amaçlayan bir platformdur.

TTP –CI TANGO TALKS; Mevcut Tango dansı sporu ve kültürünün, yurt içinde gelişmesini sağlamak, Tangoyu seven camia mensuplarının, tango emekçilerinin başarılarını artırmak ve sürekli hale
getirmek amacıyla projelerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ilham verici sorularla CI TANGO TALKS programını şekillendirir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1